Jakt

Rygge kommune administrerer jakt og fangst på flere ulike hold.

Elg: Det er opprettet jaktvald innad i Rygge kommune som hvert år tildeles fellingstillatelse basert på bestandsmål. I Rygge er det 2 elgvald, i Moss og Råde er det 4 elgvald. Elg bestanden overvåkes gjennom innrapportering av Sett Elg og registrering av helsetilstand med tanke på angrep av hjortelus og flått.   

Rådyr: Det er opprettet jaktvald innad i Rygge kommune  som hvert år tildeles fellingstillatelse basert på bestandsmål. I Rygge blir det årlig tildelt ca 150 fellingstillatelser, i Moss ca 100 og i Råde ca 200 fellingstillatelser.  

Rygge kommune selger jaktkort for småvilt i Råde kommuneskoger reservert for innbyggere i Råde, og jaktkort for sjøfugl på Sletterøyene i Råde som er åpen for alle. For mer informasjon kontakt Landbruksforvaltningen.

Du kan også kontakte Harald Urstad 69264300

Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Råde kommune, Østfold

Råde JFF