Kyststien

Kyststien gjennom Råde kommune er totalt på ca. 32 km. I sør starter stien i Saltnes ved kommunegrensen mot Fredrikstad og følger småveier fram til Rygge kommune.

 Kart og mer info om kyststien

Som turgåer ønsker vi tilbakemeldinger fra deg for å forbedre kyststien.

Klikk for stort bildeGangbro over Heiabekken og Rosnesbekken (2007)

Fra Saltnes følger stien småveier i boligområdene nordover til Makrellrød, og videre til båthavnen innerst i Krogstadfjorden. På vestsiden av Krogstadfjorden følger stien veisystemene i hyttefeltene før den går over i natur- og kulturlandskapsområdene på Røstad. Ved Fuglevik er det mulig å følge Fv 351 til Ovenhalvøya der stien har en egen sløyfe. Videre nordover følger traséen stier og gårdsveier gjennom hyttefelt og kulturlandskapsområder langs Kurefjorden fram til Viersholm hvor stien krysser Heiabekken og Rosnesbekken mot Rygge kommune.

Generell informasjon og info-tavler fra syd (Fredrikstad) mot nord (Rygge)

Det er flere offentlige friområder og private områder med gode muligheter for opphold og bading langs stien.

 
Saltholmen har en spennende historie knyttet til kystkulturen og attraktive naturkvaliteter. Strandsittere i Saltnes livnærte seg på fiske, hvalfangst, redskapstilvirkning, og i eldre tid av saltutvinning, slik stedsnavnet vitner om.
 
 
 
I området innerst i Krogstadfjorden ligger gamle husmannsplasser og det gamle ladestedet på Krogstad. Ladestedet hadde mange anløp av hollandske skuter helt tilbake til slutten av 1500-tallet.
 
 
Tomb er en gammel herregård som nå drives som skole. Tomb-området er også et vakkert kulturlandskap med stor historisk dybde.
 
 
Ovenhalvøya har attraktive friområder og badeplasser. Det er bilparkering ved de fleste offentlige badestedene som Saltholmen, Ellingstranda og badestedene på Oven.Det finnes dagligvareforretning i Saltnes og på Oven (holder åpent på sommertid).
 

Krogstadfjorden og Kurefjorden er naturreservater med et meget rikt fugleliv.

I skogområdene sør for Tomb er det anlagt en natur- og kulturvandring som presenterer den rike kulturhistorien og naturkvalitetene i området.

Rørfjell er det utsiktstårn.

Info-tavle Viersholm (PDF, 3 MB)

Kontakt

Kristine Skjæggestad Bergseng
Miljørådgiver
E-post
Telefon 926 33 562