Opphold på turplasser i Råde

Det er flere tilrettelagt turplasser der man kan oppholde seg over en viss periode. Dersom man vil slå opp telt på en plass må man sørge for at dette ikke er til sjenanse for nærmeste beboere, og det må skje minst 150 meter fra nærmeste bebodd bebyggelse. Dette gjelder ikke dersom området er særskilt innredet for telting.

I tillegg kan man oppholde seg på en bestemt plass i maksimum 2 døgn om gangen. Mer informasjon om opphold i friluftslivet finner du på Lovdata sin side om Friluftsloven.