Fritidskortet kommer i Råde! 

Råde er en av 24 pilotkommuner som er plukket ut til å delta i det nasjonale forsøket med Fritidskortordningen, og i slutten av september vil Råde kommune kunne tilby det statlige Fritidskortet til alle barn og unge mellom 6-18 år. Fritidskortet i Råde er på kr 1.000 pr. barn - pr. halvår - og vil bidra til at alle kan delta på fritidsaktiviteter.

Andre kommuner som er med i forsøksordningen med Fritidskortet opplever at tidligere lite aktive barn har funnet aktiviteten de ønsker å delta i, og at lag og organisasjoner som organiserer tilbud for barn og unge etter kort tid med fritidskortet har opplevd økning i aktiviteten. Råde kommune ønsker at alle barn og unge i kommunen lett skal kunne finne hva de kan bruke fritiden sin til, og dermed velge det de har mest lyst til.

Fritidskortet blir digitalt og det blir EN inngangsport inn til alt, som samler fritidstilbud, lag/organisasjoner, frivillige oppdrag, kommunale avdelinger og mennesker! Man henter ut Fritidskortet og betaler kontingent i løsningen.

Altså alt på ett sted – og allerede nå, kan lag- og organisasjoner og andre aktivitetstilbydere registrere organisasjonen sin og aktivitetene de tilbyr på rade.friskus.com.

Det vil bli opplæring i å opprette bli arrangør og opprette aktiviteter i portalen 15.september. Mer informasjon om arrangementet kommer!

 

Mvh 

Lene Utne                                                                                Renate Engedahl 

Prosjektleder Fritidskortet                                                     Prosjektmedarbeider Fritidskortet 

lene.utne@rade.kommune.no                                              renate.engedahl@rade.kommune.no         

Mob: 99598986                                                                     Mob: 90242037