Råde bygdetun

Råde Bygdetun ligger sentralt til i Karlshus sentrum og består av følgende bygninger;

Bygdetunet har over 500 gjenstander fra lokal gårdsdrift de siste hundre årene og en permanent utstilling av Anne Hissingbys linsamling som gir oss et godt innblikk i arbeidsprosessen med tilvirking av lintøy. Samlingen omfatter både råmateriale, ulike tilvirkingsredskaper, vev og ferdige produkt. Samlingen er plassert i 2. etg. i Teltebua.

Råde Bygdetun er åpent for publikum en periode på sommerstid, markedsdagen og bygdedagen.

Er det ønskelig med omvisning, ta kontakt med kulturkontoret.