Råde forsvarsmuseum

Råde Forsvarsmuséum i "Teltebua" er bygd opp av Råde Forsvarsforening. Muséet inneholder en samling som skal gi et lite innblikk i det norske forsvars historie. Gjennom utstilling, bilder og beskrivelse prøver en å vise situasjonen under krigen 1940-45, og hvordan bygdas folk var involvert. For eksempel vises i et "tablå" en milorg-mann som pakker opp en container som nettopp er mottatt i flyslipp. Man har lagt vekt på at muséet skal ha lokal tilknytning.

Teltbua, gammelt og lite mørkerødt hus, Råde Forsvarsmuseum - Klikk for stort bilde

Råde Forsvarsforening har ansvar for vedlikehold av Vetaåsen skanse som er nærmere beskrevet i heftet; Vandring i Borgebunn, se kulturhistoriske vandringer.

Råde Forsvarsmuseum har åpent en periode på sommerstid. I tillegg er museet åpent på markedsdagen og på bygdedagen.

Kontakt

Kontaktinformasjon - Råde Forsvarsforening