Kultur

Snarveier:

Enheter:

 

 

Kultur
Råde kommune har et mangfoldig og aktivt kulturliv, der det frivillige lag- og foreningslivet er selve bærebjelken. Kommunen har nesten 100 aktive lag og foreninger innen idrett, sang og musikk, menighetsaktiviteter, teater, kunst og kulturvern.

En viktig oppgave for kommunen er å legge forholdene til rette og stimulere den frivillige aktiviteten i kommunen. Dette gjøres bl.a. gjennom økonomiske bevilgninger - kulturmidler, til lag/foreninger.

 

Finner du ikke det du leter etter?

 

Sist endret 20.06.2017