Opphavsrett

Ønsker du å bruke musikk, film, tekst eller bilder? Lurer du på hvilke regler som gjelder?

Opphavsrett

De som kan vise deg vei og fortelle hvem du bør kontakte når du skal bruke opphavsrettslig beskyttet materiale er: Clara.
Det er rettighetshavernes egne organisasjoner som står bak Clara.

Sist endret 21.04.2016