Tilskuddsordninger

En viktig oppgave for kommunen er å legge forholdene til rette og stimulere den frivillige aktiviteten i kommunen.

Dette gjøres bl.a. gjennom økonomiske bevilgninger - kulturmidler, til lag/foreninger. Kulturkontoret gir lag/foreninger service og informasjon, og hjelper også til med formidling og informasjon i forbindelse med søknad om spillemidler.

 

Lokale tilskuddsordninger er:

  • Prosjektmidler             - søknadsfrist 1.mai

  • Medlemsstøtte            - søknadsfrist 1. mai

  • Driftsstøtte                 - søknadsfrist 1. mai

  • Sponsormidler             - søknadsfrist 1. mai

  • Kurs/lederutdanning     - søknadsfrist 2 uker før oppstart

  • Kulturarrangementer     - søknadsfrist 2 uker før arrangement

  • Etableringstilskudd       - kan søkes hele året

 

Mer informasjon om de enkelte tilskudd og søknad om tilskudd finner du i kommunens elektroniske søkeportal for kultur: http://fri.rade.kommune.no/tilskudd/

 

Snarveier:

 

Eksterne linker:

 

 

 

Publisert av Anita Rogne. Sist endret 23.12.2015