Etablererprøven og kunnskapsprøvene

Etableringsprøven

Daglig ledere for serveringssteder må ha bestått etablererprøven. Prøven skal sikre at de ansvarlige har den nødvendige kunnskapen om økonomistyring og lovgivning, og er et krav ved søknad om serveringsbevilling.

 

Kunnskapsprøvene

Styrere eller stedfortredere i virksomheter med salgs- og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Det er to typer kunnskapsprøver, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar.