Tider for salg og utlevering av alkohol i butikk

Salgstidene for salg av alkohol i butikk opp til 4,7 vol.% reguleres av alkoholloven § 3-7. Råde kommune har besluttet å følge alkohollovens og alkoholforskriftens bestemmelser.

 • Vanlige lørdager
  08.00 - 18, dag før helligdag
 • Hverdager
  08:00 - 20:00
 • Onsdag før skjærtorsdag
  08.00 - 18.00, dag før helligdag
 • Påskeaften* 
  08.00 - 16.00, dag før helligdag
 • Dagen før 1. mai 
  08.00 - 20.00, dag før høytidsdag
 • Dagen før 17. mai 
  08.00 - 20.00, dag før høytidsdag
 • Dagen før Kr. Himmelfart**
  08.00 - 20.00, dag før helligdag
 • Pinseaften*
  08.00 - 16.00, dag før helligdag
 • Julaften*
  08.00 - 16.00, dag før helligdag
 • Nyttårsaften
  08.00 - 18.00, dag før helligdag

*) I følge lov om helligdager og helligdagsfred § 5 er det ikke tillat å holde åpent lenger enn til kl. 16.00, derfor må også ølsalget avsluttes da. **) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dag før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven § 3-7