Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

 

Utvidet kommunal skjenkebevilling – for tilvirkning i egen virksomhet