Skatt og avgifter

Skatteetaten har ikke kontorer i Råde, men du kan kontakte Skatteetaten.
Råde og Rygge kommune har felles skatteoppkrever, og de holder til i Rygge kommune.

Spør oss

Skatteoppkreveren hjelper med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Skattekontoret hjelper med:

Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
Beregning av skatten
Skattekort eller utskreven forskuddsskatt
Skatteoppgjør, likning etc.
Folkeregister

Avgifter

Kommunale priser og avgifter

Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor er pliktige til å betale av lønnskostnader. Arbeidsgiveravgiften i Norge skal bidra til å finansiere folketrygdens utgifter til for eksempel pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd mv. Den norske arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert, slik at avgiftssatsen avhenger av hvor bedriften er lokalisert.

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Kontakt

Skatteetaten
Telefon 80 08 00 00
Rygge skatteoppkreverkontor
Telefon 69 26 43 00