Næringsliv og forretninger i Råde kommune

I Råde kommune var hovednæringene tidligere vesentlig landbruk og skogbruk. Selv om dette fortsatt er en viktig næring i kommunen, har antall sysselsatte som har sitt hovedyrke i landbruket gått sterkt tilbake. Det er mange industri-, håndverks-, entrepenør- og servicebedrifter som har etablert seg i Råde.
Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre

Med sin sentrale beliggenhet mellom tre Østfoldbyer, kort avstand til Oslo, Moss Lufthavn Rygge, og med E6, RV 110 og 118 samt dobbeltsporet jernbane (IC-trafikk) gjennom kommunen, ligger det godt til rette for ytterligere etableringer i kommunen.

Sist endret 28.06.2017