Fiske, fangst og havbruk

Ønsker du å drive med fiskekultivering i vassdrag? Har du kanskje gode prosjekter som du kan søke viltfondsmidler til?

Det er mulig å søke kommunen om midler. Mer informasjon finner du på disse sidene.

 Hvor får jeg kjøpt fiskekort?

Lokalt kjøper du fiskekortet hos Råde bok og foto. Du kan også kjøpe fiskekort til de fleste vann og vassdrag i Norge via SMS. Det er Statskog som med Norgeskortet har denne ordningen. Kortet gjelder fiske med stang eller håndsnøre etter innlandsfisk i vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenning i Sør-Norge.

På privat grunn er det grunneieren som har retten til fiske. Det betyr at du må ha løyve fra grunneieren for å fiske. Mange grunneiere selger fiskekort, og med dette har du lov til å fiske. På nettsiden inatur.no kan du kjøpe fiskekort til mange vann og vassdrag.

Er du over 16 år og vil fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, må du betale fiskeravgift til staten før du kan løse fiskekort. Barn og ungdom under 16 år har rett til å fiske gratis. Les mer om det i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Se også Direktoratet for naturforvaltnings temasider om fritidsfiske

Snarveier:

 

Eksterne linker:

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 21.04.2016