Natur og miljø

legionella - Klikk for stort bilde

Regional naturmangfoldplan

Kommunene i Mosseregionen vedtok gjennom sine planstrategier at det i løpet av 2013 skulle startes opp et arbeid med felles naturmangfoldplan for Mosseregionen. Planen skulle være en regional fagplan (temaplan) og erstatte den tidligere plan for biologisk mangfold, og naturmangfoldet skulle gjøres bedre tilgjengelig for plan- og saksbehandlingen gjennom digitale kart over naturmangfoldet.

Sist endret 10.07.2017
Nyhet