Naturforvaltning

Kommunen har ansvar for å legge til rette for en bærekraftig bruk og vern av naturen. Det er en rekke lovverk som har betydning for forvaltningen og folks bruk av naturen. De viktigste er Naturmangfoldloven, Skogbruksloven, Viltloven, Friluftsloven (allemannsretten), MotorferdselslovenLaksefiske og innenlandsfiskelovenVassdragsloven, vannforskriften

 

Snarveier: Morsa, Ytre Oslofjord

Viltforvaltning

Kommunen har ulike roller å spille i den lokale viltforvaltningen. Det er fra myndighetsutøver, tjenesteyter, arealplanmyndighet og lokalpolitisk styringsorgan. På disse sidene vil du finne informasjon om mål og retningslinjer for det jaktbare viltet, søknadsskjema til viltfond, tilskuddsordnigner og rapportskjemaer.

 

Landbruksforvaltningen har ansvaret for ettersøk av skadet vilt.

Kontaktpersoner kan benyttes uavhengig av kommune og er som følger:

Bjørn Pettersen, Landbr.kontor / viltforv.
tlf. 90119735 69251513 69264353

Harald Urstad, Landbr.kontor
tlf 92648152 69264356

Bjørn Willy Johansen, Rygge
tlf. 90696157 69263431

John Ellingsen, Råde
tlf. 97673111 69281067

Per Strandbakken, Moss
tlf. 97148281 69255061

Tore Pettersen, Moss
tlf. 91529117 69256248

Ole Jacob Johansen, Rygge
tlf. 91115254 69263062

Per Oscar Ørmen, Råde
tlf. 90640741 69285165

 

Eksterne linker:

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 21.04.2016