Vær og klima

Meteorologi er læren om de fysiske prosessene som foregår i de nederste lagene av atmosfæren. Disse prosessene utgjør det som kalles "vær", og meteorologi er derfor læren om været.

Meteorologi tar for seg atmosfæren slik den er akkurat nå, som den måles og observeres, og hvordan atmosfærens tilstand vil være i fremtiden. Det siste er det som kalles "værvarsling". Studiet av tidligere tiders vær og klima gjennom bruk av statistikk er også et arbeidsfelt for meteorologene.

"Klima" er en beskrivelse av gjennomsnittsværet på et sted eller område, slik det framkommer når enkeltobservasjoner bearbeides statistisk etter internasjonale retningslinjer. Klimaet forteller altså noe om værforholdene på et sted over tid.

 

Snarveier

 

Finner du ikke det du leter etter?

Sist endret 14.12.2016