Avlastning og støtte

Hvem kan motta tjenesten

Tjenestene for avlastning er rettet mot omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.  Både omsorgsyter og omsorgsmottaker kan søke om tjenesten.

  • Privat avlastning for barn/unge med utviklingshemning 0-18
  • Privat avlastning for barn/unge i egen avdeling 
  • Avlastning i sykehjem

Støttekontakt er en tjeneste som tilbyr blant annet sosialt samvær og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Sist endret 21.04.2016