Boformer

Kommunal bolig
Kan søkes av personer som er økonomisk eller sosialt vanskeligstilt.

Sykehjem
Kan søkes av personer  med svært omfattende behov for omsorg og  medisinsk oppfølging.

Søknad
For å søke om plass på sykehjem, leilighet i bofellesskap og bolig med heldøgns pleie og omsorgsbehov, benyttes skjemaet:Søknad om pleie og omsorg
Dersom du har spørsmål vedrørende Råde og Karlshus boligstiftelse/utfylling av søknadsskjema kan du henvende deg til Tone Berg Trosterud på telefon 69 20 65 00.

Snarveier:

Publisert av Ann Cathrin Werner Olsen. Sist endret 20.07.2017