Pensjon

Det finnes flere ulike pensjonsordninger. Alle som er bosatt her i landet har som regel rett til alderspensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Ved avtalefestet pensjon (AFP) er pensjonsalderen 62 år. Andre pensjonsordninger er uførepensjon, barnepensjon, krigspensjon og ytelser til tidligere familiepleiere. Arbeidsgivere plikter å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Sist endret 20.07.2017