Feiing

Brann- og feiertjenester ivaretas av MIB - Mosseregionen interkommunale brannvesen som er en del av MOVAR IKS. Alle spørsmål om praktiske forhold rettes til MIB.