Tilsyn

Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk av feier. Huseier og feier går gjennom hele fyringsanlegget og ser på brannsikkerheten. Med fyringsanlegg menes skorstein i hele sin lengde, ildsted, røykrør, sotluke og feieluke. 

Huseier må kunne fremlegge dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisning (produktbeskrivelse).

I tillegg vil det gis informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsforhold.

Ved feil og mangler vil feieren be om en tilbakemelding fra huseier. 

Målet med tilsynet er å redusere faren for brann.

Huseiers ansvar

Huseier står ansvarlig for brann- og personsikkerheten i en bolig.   

Oppstillingsvilkår ildsted - hentet ut fra Byggforskserien 752.135

Klikk for stort bilde

Krav til rømningsvindu

Klikk for stort bilde