Bygging av vann- og avløpsledning fra Saltnes via Oven til Helgerød og Tasken

Prosjekteringen ble startet i høsten 2018. Det planlegges oppstart av prosjektet sommeren 2021. 

Multiconsult har prosjektert.