Bygging av vann- og avløpsledning fra Saltnes via Oven til Helgerød og Tasken

Prosjekteringen ble startet i høsten 2018. Det planlegges oppstart av prosjektet sommeren 2021. 

Multiconsult har prosjektert. 

Prosjektoppdatering per mai 2023:

Det ble 4. mai 2023 gjennomført et åpent møte om kommunens nye VA-anlegg Tasken og Oven. Møtet var for alle som ønsker å høre om kommunens etablering av nye vann og avløpsledninger. Møtet var nyttig for de som har hytter og hus som i dag ikke er tilknyttet kommunens vann,- og avløpsledninger.

Dette ble gjennomgått på møtet: 

Info om prosjektet: Prosjektet er ferdig fra Odalsveien i Saltnes via sjøledning til Oven(Husebystranda) derfra til Helgerød. Det er ferdig avløpspumpestasjon(Husebystranda) med en sjøledning som går til renseanlegget på Hestvold. Det er tilknyttet Movar sin ledning ved flyplassen, lagt under E6 ned under dobbeltsporet til Bane nor. Derfra til Sarpebakken der det blir anlagt en pumpestasjon. Videre mot Helgerød. Det gjenstår for øyeblikket et lite strekk fra Gammelsrød til Helgerød for å knytte dette sammen.

Det var noen som lurte på dette med kostnader for tilkopling. Dette varierer for hver enkelt og de må få anbud fra entreprenører. Det ble opplyst fra noen innbyggere at det er utfordringer med fornminner i områdene det søkes i. Det kan medføre store kostnader med arkeologiske utgravinger.  Det ble opplyst om gravefri metode og om dette kunne være gunstig når det gjelder arkeologiske utgravinger.

  • Det ble informert om at ringledningen blir ferdig mai/juni. Ingen store utfordringer.

Det ble også spurt om gebyrer, som ligger under "Alle kommunale priser" på Råde kommunes nettside. Flere som lurte på kostnader i forhold til gebyrer og tilkoplinger. Det ble også diskutert avstand til kommunalt nett. Noen kommer heldigere ut enn andre i forhold til kostnader. Alle kommunale priser - Hovedportal (rade.kommune.no)

Prosjektoppdatering per 22. februar 2023:

Byggingen av vann og avløpsledning fra Saltnes til Tasken er snart ferdig. Det gjenstår noe arbeider i terreng og arbeider på pumpestasjoner.

Bygging av Ringledning fra E6 til Tasken er godt i gang, pumpestasjon er under bygging.