Bygging av vann- og avløpsledning fra Tasken til MOVAR sin hovedledning ved Rygge flyplass

Prosjekteringen ble startet i høsten 2020. Det planlegges oppstart av prosjektet sommeren 2021. 

COWI har prosjektert.