Bygging av vann og avløpsledning fra Tomb til Akersbekken.

Prosjektet ble startet i oktober 2020. Prosjektet regner med å være ferdigstilt høsten 2021.

Multiconsult har prosjektert.

Entreprenør er Tune graveservice.