Grensejustering

  • Justert areal kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter.
  • Ved makeskifte mellom eiendommer kan arealet justeres med opptil 20 %, men netto justert må likevel ikke overstige 5 %.
  • Verdien på eiendommen kan ikke økes eller reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).
  • Grensejusteringen trenger ikke å behandles etter plan og bygningsloven dersom den ikke er i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Da må det søkes dispensasjon.
  • Hvis areal eller verdi overstiger grenseverdiene, må det søkes om deling eller arealoverføring.

Slik bestiller du

Bestill situasjonskart (PDF, 17 kB)og tegn grenser til ønsket justert areal inn på dette kartet. 

Fyll ut søknad om deling/ justering av grunneiendom, (PDF, 2 MB) og legg ved kartet som vedlegg.

Hva koster det?

Se punkt 4.10.1 eller 4.10.2 i Priser - seksjonering/oppmåling

Kontakt

Kristian Bakke
Oppmålingsingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 488 93 693
Bashir Sharifi
Oppmålingsingeniør- Virksomhet miljø, plan og bygg
E-post
Mobil 488 91 757

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)