Påvisning av eiendomsgrenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Slik bestiller du

Fyll ut skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning, (PDF, 2 MB) og legg ved kartutsnitt eller kopi av målebrev som viser hvilke grenser som ønskes oppmålt.

Hva koster det?

Se punkt 4.11 og 4.12 under Priser - seksjonering/oppmåling

Kontakt

Kristian Bakke
Oppmålingsingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 488 93 693
Bashir Sharifi
Oppmålingsingeniør- Virksomhet miljø, plan og bygg
E-post
Mobil 488 91 757

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)