Priser renvasjon

7. Renovasjonsavgift helår nedgravde oppsamlingenheter- årgebyr
Tjeneste Pris nye anlegg Pris gamle anlegg
Restavfall helt nedgravd 1-5 kbm 2526,- 1634,-
Papp/papir/drikkekartong helt nedgravd 1-5 kbm 2526,- 1634,-
Restavfall delvis nedgravd 1-5 kbm 2526,-
Papp/papir/drikkekartong delvis nedgravd 1-5 kbm 2526,-
Glass-/metallemb. delvis nedgravd 1-5 kbm 2526,-
Plastemballasje delvis nedgravd 1-5 kbm 2526,-
Restavfall 1-5 m3 delvis nedgravd Movars anlegg 14 dgr tømming 2526,-
Restavfall 1-5 m3 helt nedgravd Movars anlegg 14 dgr tømming 2526,-
Restavfall inntil 10 container 53228,-
Papp/papir/drikkekartong inntil 10 container 6669,-
Plastemballasje inntil 10 container 7910,-
7. Renovasjonsavgift helår gangavstand
Gangavstand Restavfall Kildesorteringsfraksjoner
8-20 m 375,- 94,-
21-30 m 562,- 141,-
31-40 m 750,- 187,-
7. Renovasjonsavgift helår ordinær renvasjonsordning.
Tjeneste Pris
Restavfall 140L - tømming hver uke 1515,-
Lån av kompostbinge 272,-
Restavfall 140L - tømming hver 14 dag 910,-
Restavfall 240L - tømming hver uke 2509,-
Restavfall 370L - tømming hver uke 3309,-
Restavfall 660L tømming hver uke 5660,-
Restavfall 660L tømming 2 ganger pr. uke 11320,-
Papp/papir/drikkekartong 240L/370/660L tømming hver 4. uke 320,-
Glass-metallemb. 140L/240L/370L tømming hver 6. uke 320,-
Plastemballasje 160L sekk /240L/370L/660L tømming hver 4. uke 320,-
Fant du det du lette etter?