For politikere

Retningslinjer for folkevalgte organer

Myndigheten til å treffe avgjørelser på vegne av kommunen ligger i utgangspunktet til kommunestyret, Råde kommunes reglement gir bestemmelser for utøving av delegert myndighet til å handle på vegne av kommunestyret etter kommunelovens bestemmelser og aktuelle særlover.

Reglementer for valgperioden 2015-2019

Reglementet består av:

  • Delegert myndighet til politiske organer og administrasjonen
  • Reglement for folkevalgte organer
  • Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
  • Reglement for godtgjøring til de folkevalgte og de politiske partiene
  • Kommunestyret og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter

Delegeringsreglement og alminnelig reglement for folkevalgte organer (PDF, 682 kB)

Politikernes møteportal

På disse sidene finner du innkalling, sakskart og protokoller til møter. kontaktinformasjon til politikere og en oversikt over møter i inneværende år.

Politikernes møteportal