Fast utvalg for levekår og omsorg

Fast utvalg for levekår og omsorg har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer.

Dette utvalget behandler saker innenfor følgende områder:

  • Kommunens institusjonstjenester
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Tjenester for funksjonshemmede
  • Barnevern
  • Kommunehelsetjeneste (helsestasjon, kommuneoverlege, fysio og lignende)
  • Folkehelse
  • Sosiale tjenester (NAV)
  • Miljørettet helsevern
  • Forebyggingsarbeid

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 2015-2019 
Møteplan 2019​​​​​​​ 

Fant du det du lette etter?