Fast utvalg for miljø og teknikk

Fast utvalg for miljø og teknikk har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer.

Dette utvalget behandler saker innenfor følgende områder:

  • Bygg og teknikk
  • Natur- og miljøvern
  • Fisk og vilt
  • Trafikksikkerhet
  • Kommunale veier
  • Kommunale bygg
  • Kommunale skoger
  • Brann- og feiervesen

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 2015-2019
Møteplan 2019

Fant du det du lette etter?