Fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur

Fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt for 4 år av gangen av kommunestyrets medlemmer.

Dette utvalget behandler saker innenfor følgende områder:

  • Grunnskole
  • Barnehage
  • Voksenopplæring
  • Kulturskole
  • Bibliotek
  • Nærmiljøtiltak
  • Samarbeid med frivillige lag og foreninger
  • Integrering
  • Mangfold
  • Allmenne kulturelle tiltak 

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer 2015-2019 
Møteplan 2019

Fant du det du lette etter?