Regionrådet for Mosseregionen

Regionrådet for Mosseregionen er et samarbeidsorgan for kommunene Moss, Råde og Våler.

Fra 01.01.2020 har Råde kommune ledervervet.

Formål

Regionrådets formål er å utvikle regionen til beste for innbyggerne og de samarbeidende kommunene. Samarbeidet er basert på konsensus medlemmene i mellom.

Deltakere

Kommunenes ordførere samt 1 valgt opposisjonspolitiker per kommune utgjør regionrådet. Kommunedirektørene deltar på møtene med tale- og forslagsrett. Vervet som leder av regionrådet går på omgang med to års funksjonstid.

Møtekalender 2021

Møteplan 2021
Møteuke: Møtedato Klokkeslett
6 09. februar 08:00 - 12:00
10 10. mars (avlyst) 09:00 - 12:00
19 25. mai 09:00 - 12:00
35 01. september 09:00 - 12:00
41 20. oktober 09:00 - 12:00
48 01. desember 09:00 - 12:00

Møteprotokoller

 

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Telefon 976 85 513