Bli valgmedarbeider!

Nå kan du søke jobb som valgmedarbeider ved valget til høsten. Jobben og opplæringen er betalt. Valgmedarbeidere tar imot stemmer og veileder velgere i valglokalet. 

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I den anledning trenger vi personell til å jobbe i valglokalene hele den dagen og kvelden.

  • Alle som jobber med valg vil få opplæring i de oppgaver de skal utføre. For å jobbe som valgarbeider må man være fylt 18 år.
  • Man kan ikke være valgmedarbeider hvis man står oppført på en valgliste i kommunestyret i Råde eller på en valgliste i fylkestingsvalget i Viken.
  • Vi ønsker personer som er nøyaktige og systematiske.
  • Du må være datakyndig, da mye av arbeidet vil foregår på PC.
  • Personer som skal være valgmedarbeidere må være omgjengelige og imøtekommende overfor mennesker i ulike situasjoner.
  • Obligatorisk opplæring for valgdagene vil foregå i august og september. Opplæringen varer i noen timer.

Råde kommune trenger ca. 30 valgmedarbeidere, som fordeles på 2 valglokaler i Saltnes og på Karlshus.

Arbeidstid

Mandag kl. 08.00 – ca. 21.00 (eller til man er ferdig med å rydde o.l. i valglokalet)
Merk at mandag har to skift: Dag 08.00 – 15.00 og kveld 14.30 – ca. 21.00

Det er en fordel om du kan ta flere skift.

Lønn/godtgjøring:

Det utbetales godtgjøring etter egne satser.

Påmelding

Send e-post til caap@rade.kommune.no. Frist til påmelding er satt til 2. juni 2019

Eventuelle spørsmål kan rette til Cathrine Apelseth-Aanensen på e-post: caap@rade.kommune.no eller på telefon 92823288.