Forhåndsstemme

Ordinær forhåndsstemmegivning til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget finner sted i tiden mandag 12. august til og med fredag 6. september. Under vil du finne de stedene du kan forhåndsstemme på. Merk at det kun er en valgdag (valgtingsdag) i år og det er mandag 9. september.

1.    Råde Rådehus 

Mandag 12.08 – fredag 06.09. kl. 08.00 – 15.00
Torsdager: 15.08, 22.08 og 29.08 kl. 08.00 – 20.00
Lørdager: 17.08, 24.08 og 31.08 kl. 10.00 – 14.00

2.    Valg – bobil 

Mandag 12. august
Råde torg (ved Rema 1000) kl. 09.00 – 20.00
Mandag 19. august 
Kiwi Saltnes kl. 09.00 – 20.00
Mandag 26. august
Kiwi i Råde, Jonsten  kl. 09.00 – 20.00
Tirsdag 27. august
Råde togstasjon kl. 15.00 – 19.00


3.    Forhåndsstemmegivning ved helse- og sosialinstitusjoner, trygde- og omsorgsboliger og andre

Tirsdag 27. september
Tomb- videregående skole og landbruksstudier kl. 10.00 – 14.00
Onsdag 28. august
Helshuset Råde kl. 10.00 – 14.00

4.    Ambulerende forhåndsstemmegivning (stemme hjemme)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad eller telefonbeskjed med begrunnelse, forhåndsstemme der de oppholder deg.
Frister for søknader:
Valgstyret i Råde, tirsdag 3. september,  tlf 90622526/92823288

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

Valgstyret  i Råde