Tidligstemmegivning

Velgere som som trenger å stemme i tiden mandag 1. juli til og med fredag 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Er du bortreist eller på andre måter forhindret i å stemme i forhåndstemmeperioden (12. august - 6. september) eller på valgdagen (9. september) kan du av stemme tidlig ved at du avtaler tid.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge, men du må avtale tid på forhånd.

I Råde kommune gjøres avtale på telefon til servicetorget (telefonnummer 910 09 083) eller e-post postmottak@rade.kommune.no

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

Valgstyret i Råde