Digitalt valgkort

Når det er valg mottar alle stemmeberettigede personer i Norge et valgkort. Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. 

Les mer om det digitale valgkortet her