Sametingsvalg 2021

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Kommuner som har færre enn 30 manntallsførte gjennomfører kun forhåndsstemmegivning ved Sametingsvalget. Det er ikke mulig å stemme på valgdagen for velgere bosatt i disse kommunene.

Råde har færre enn 30 manntallsførte i sametingets valgmanntall.

Les mer på sametinget.no