Stemmestyrene

Stemmestyrene skal bestå av minst 3 medlemmer jf. Valglovens § 4-2 og er et fast utvalg i kommunelovens forstand jf. Kommuneloven § 5-7. Kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde

Listekandidater ved stortingsvalg og fylkestingsvalg kan ikke oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene i noen av kommunene i den valgkretsen eller valgdistriktet de er kandidater i. 

De som skal sitte i stemmestyrene i valglokalene må være folkeregistrert som bosatt i den kommunen de skal jobbe, samt ha stemmerett ved valget.

Medlemmene i Stemmestyret (Protokoll med oppnevning av stemmestyret)

Krets 01 Karlshus (Rådehallen ved Råde ungdomsskole)
Krets 02 Saltnes (Saltneshallen ved Spetalen skole)