Valg i pandemien

Retten til å stemme er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. For at den enkeltes plikt til isolasjon eller karantene ikke skal gripe inn i denne retten vil kommunen legge til rette for at også velgere med isolasjonsplikt eller velgere i karantene får mulighet til å avgi stemme.

Du får stemt selv om du er i karantene eller isolasjon på valgdagene

Velgere som er pålagt isolasjon på grunn av covid-19 skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, isolert fra andre. Overtredelse av dette er straffbart. Stemmeberettigede som er i isolasjon  kan dermed ikke stemme på ordinær måte i et valglokale.

Personer som er i karantene kan gå ut av huset så lenge nødvendig avstand holdes. Å være i karantene er ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre, noe som kan være vanskelig i et valglokale der mange andre skal stemme samtidig. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport.

For velgere i karantene på valgdagene 12. og 13.september:

Er du i karantene på valgdagene grunnet Covid 19, har vi tilbud til deg valgdagen 13.september. Kontakt Råde kommunes sentralbord for nærmere avtale, på Tlf. 69 29 50 00 – tastevalg 5. Tidsrom kl. 08.00-15.00

For velgere i isolasjon på valgdagene 12. og 13.september:

Er du i isolasjon på valgdagene grunnet Covid 19, kan du kontakte oss om å få stemme hjemme. Fristen for å søke om dette er kl.10.00 den 13.september. Send epost til marina.glazkova@rade.kommune.no  innen denne fristen.

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon og avtale:

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834

Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526 

 

Valgting (valgdagene 12. og 13. september)
 

Velgere i isolasjon

Er du i isolasjon på valgdagene grunnet Covid 19, kan du kontakte oss om å få stemme hjemme. Fristen for å søke om dette er kl.10.00 den 13.september. Send epost til marina.glazkova@rade.kommune.no  innen denne fristen.

Velgere i karantene

Er du i karantene på valgdagene grunnet Covid 19, har vi tilbud til deg valgdagen 13.september. Kontakt Råde kommunes sentralbord for nærmere avtale, på Tlf. 69 29 50 00 – tastevalg 5. Tidsrom kl. 08.00-15.00

Forhåndsstemming (fra 10. august)
 

Velgere i isolasjon

Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 fredag 10. august 2021 før valgdagen.

Velgere i karantene

Velgere som er i karantene bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Det skal være egne egnede stemmesteder som velgere i karantene kan stemme ved. Velgere som er forhindret fra å møte opp i et egnet lokale, for eksempel på grunn av at offentlig kommunikasjon er eneste fremkomstmiddel, kan søke om å stemme hjemme. Fristen for å søke er kl. 10.00 fredagen før valgdagen som er 10 august 2021.

Nina Johansen
epost: nina.johansen@rade.kommune.no
mobil: 906 22 526

Marina Glazkova
epost: marina.glazkova@rade.kommune
mobil: 988 50 834