Rettslige spørsmål

Ensom - Klikk for stort bilde

På sidene om rettslige spørsmål finner du blant annet informasjon om politiet og domstolene, ordningen med fri rettshjelp, hvordan du går fram i erstatningssaker og hvor du kan henvende deg for å få råd og rettshjelp. Les mer om rettslige spørsmål på norge.no.

Sist endret 22.12.2016