Forslag til kommunedelplan for nytt dobbelstspor Haug - Seut til høring og offentlig ettersyn

Gi innspill til planen

Kommunestyret i Råde har besluttet at forslag til kommunedelplan for nytt dobbelspor Haug - Seut skal legges ut på høring og offentlig ettersyn slik at alle kan komme med innspill og merknader til planen. Høringsperioden starter 26. september, med høringsfrist 13. november. Har du innspill / merknader til planforslaget sendes det til Bane NOR med kopi til Råde kommune. Les hvordan du gir innspill her: www.banenor.no/haug-seut/innspill

Her finner du planforslaget. og her finner du informasjon om valg av korridor.

Her kommer du rett til Bane NORs kartløsning.