Høring av strategisk næringsplan for Mosseregionen

Formannskapene i Våler-, Råde- og Moss kommune har i mars 2021 gjort likelydende vedtak:

«Forslag til Strategisk næringsplan for Mosseregionen 2021-2024 datert 14.01.2021 med vedlegg legges ut til felles koordinert høring i minimum 6 uker.»

Høringsfrist: Mandag 10. mai 2021

Innspill sendes til: post@mnu-as.no

Formannskapet i Råde vedtok i sak 016/21 den 11. mars å legge ut forslag til strategisk næringsplan for Mosseregionen på høring i minimum 6 uker. 

For å se plandokumenter og mer info se Mosseregionens Næringsutvikling sin hjemmeside