Høring: Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Frist for innspill 9. august 2024

Se forslag til lokal forskrift om gebyr for av feiing og tilsyn med fyringsanlegg her:

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg (PDF, 158 kB)