KUNNGJØRING -Pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskap 2019

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.

Forslagene kan gjelde små og store arbeider i forbindelse med nyanlegg, tilbygg, påbygg og rehabiliteringsarbeider. Fra bygningsmessige detaljløsninger til helhetlige tun-/miljøløsninger, samt istandsetting av kulturlandskap og tiltak som bidrar til å skape positive og trivelige miljøer.

Frist for innsendelse av forslag er 19.05.2019

Forslagene sendes til Råde kommune, Virksomhet teknisk – Skråtorpveien 2b, 1640 Råde

E-post:post@rade.kommune.no