KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT 2019 – RÅDE KOMMUNE

Med hjemmel i Eigedomsskattelova § 15 legges en eiendomsskatteliste for bolig, fritid og næring ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med tirsdag 5. februar 2019. Skattelisten vil bli lagt ut i Servicetorget i Råde rådhus og på kommunens hjemmeside. For 2019 er skattesatsen 2,8 promille av skattetakst.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. Utsendte fakturaer er å anse som skatteseddel jfr. § 14 siste ledd i eiendomsskatteloven. Eiendomsskattekontoret har adresse:

Råde kommune v/Eiendomsskattekontoret, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde

eiendomsskatt@rade.kommune.no

                                                                                                                                             

EIENDOMSSKATTEKONTORET