Eiendomsskatt

KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT 2020 I RÅDE KOMMUNE

 

Med hjemmel i Eigedomsskattelova § 15 legges en eiendomsskatteliste for bolig, fritid og næring ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med tirsdag 4. februar 2020. Skattelisten vil bli lagt ut i Servicetorget i Råde rådhus og på kommunens hjemmeside.

For mer informasjon om eiendomsskatt se kommunens hjemmeside: www.rade.kommune.no

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. Utsendte fakturaer er å anse som skatteseddel jfr. § 14 siste ledd i eiendomsskatteloven.

Eiendomsskattekontoret har adresse:

Råde kommune v/Eiendomsskattekontoret, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde

eiendomsskatt@rade.kommune.no

Justering av takster for eiendomsskatt for året 2020.

Alle eiendomsskattetakstene kontorjusteres med 10% jfr. esktl. § 8 A-4, og kommunestyrevedtak av 12.12.2019.

Stortinget har vedtatt en obligatorisk reduksjonsfaktor på eiendomsskattetakstene på 30% fra 2020 for bolig og fritidsboliger.

For 2020 er den vedtatte promillen 3,8 av eiendomsskattetaksten.

Eksempel på utregning av eiendomsskatt for bolig og fritidsboliger for 2020:

Eksempelet tar utgangspunkt i at eiendomsskattetaksten i 2019 var kr. 1.000.000.

2020:

Kr. 1.000.000*10%= kr. 1.100.000 (kontorjustering 10%)

Kr. 1.100.000*0,7= kr. 770.000 (obligatorisk reduksjonsfaktor 30%)

Eiendomsskattetakst for 2020 blir kr. 770.000.

Eiendomsskatt å betale i 2020:

Kr. 770.000*0,0038= kr. 2926