Eiendomsskatt

KUNNGJØRING VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT 2021 I RÅDE KOMMUNE
 

Med hjemmel i Eigedomsskattelova § 15 legges en eiendomsskatteliste for bolig, fritid og næring ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med onsdag 3. februar 2021. Skattelisten vil bli lagt ut på biblioteket og på kommunens hjemmeside.

For mer informasjon om eiendomsskatt se kommunens hjemmeside: www.rade.kommune.no

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra onsdag 3.februar 2021. Utsendte fakturaer er å anse som skatteseddel jfr. § 14 siste ledd i eiendomsskatteloven.

Eiendomsskattekontoret har adresse:
 

Råde kommunev/Eiendomsskattekontoret, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde

eiendomsskatt@rade.kommune.no

Justering av takster for eiendomsskatt for året 2021.
 

Alle eiendomsskattetakstene kontorjusteres med 10% jfr. esktl. § 8 A-4, og kommunestyrevedtak av 10.12.2020.

Eiendomsskattetakstene ble også kontorjustert i 2020 med 10%.

For 2021 er den vedtatte promillen 3,8 av grunnlaget for eiendomsskatt.

Eksempel på utregning av eiendomsskatt for bolig,  fritidsboliger og næring for 2021:

 

Det er det opprinnelige takstgrunnlaget fra 2019 som er utgangspunktet for kontorjusteringen i 2021. Det opprinnelige takstgrunnlaget fra 2019 ble i 2020 økt med 10%, og taksten fra 2019 vil i 2021 bli økt med til sammen 20%.

Eksempelet tar utgangspunkt i at opprinnelig takstgrunnlaget i 2019 var kr. 1.000.000.

 

Beregning for 2021:

Kr, 1.000.000*1,20= 1.200.000 (kontorjustering 10% for andre året)

Kr. 1.200.000*0,7= 840.000 (reduksjonsfaktor 30%) 

Grunnlag for eiendomsskatt for 2021 blir kr. 840.000.

Eiendomsskatt å betale i 2021:

Kr. 840.000*0,0038= kr. 3192