Skattekontor og skatteoppkrever

Skatteetaten har ikke kontorer i Råde, men du kan kontakte Skatteetaten.

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Mer informsjon vil komme.

Spør oss:

Skatteoppkreveren hjelper med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Skattekontoret hjelper med:

Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
Beregning av skatten
Skattekort eller utskreven forskuddsskatt
Skatteoppgjør, likning etc.
Folkeregister

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Kontakt

Kemnerkontor for Råde kommune
Telefontid fra 09:00 - 15:30
Telefon 80 08 00 00